Cách hẹn giờ tự động tắt máy tính

Trong nhiều trường hợp bạn muốn máy tính của mình tự động tắt mà không phải mất công ngồi đợi cho đến khi việc đó hoàn thành.
Đồng Hồ
Để máy tính tự động tắt bạn làm như sau:

Bước 1:
Mở hộp thoại Run trên máy tính (Cách mở hộp thoại Run)
Bước 2: Nhập lệnh
shutdown -s -t xxxx để hẹn giờ tắt máy tính.
shutdown -r -t xxxx để hẹn giờ khởi động lại máy tính.
Trong đó:
s: shutdown
r: restart
t: time
xxxx: Thời gian tự động tắt máy tính (xxxx <=> số giây)
Ví dụ:
1giờ: shutdown -s -t 3600
2 giờ: shutdown -s -t 7200
3 giờ: shutdown -s -t 10800
Bước 3: Nhấn OK

Nếu bạn không muốn hẹn giờ tắt máy nữa chỉ cần nhập lệnh shutdown -a để kết thúc.