Cách mở hộp thoại Run trong Windows

Hộp thoại Run là nơi giúp chúng ta truy cập vào các thành phần của hệ thống máy tính, mở các thư mục, tài liệu, ứng dụng.... bằng các lệnh tương ứng.
Run
Để mở hộp thoại Run trong Windows các bạn làm như sau:

Cách 1: Sử dụng tổ hợp phím Windows + R trên bàn phím máy tính
Cách 2: Nhấn Start (ở góc trái màn hình) > Run hoặc vào Search (Tìm kiếm) > nhập Run.