Xin chào Việt Nam

Bài hát: Hello Vietnam
Sáng tác: Marc Lavoine