Nhã Nhạc cung đình Huế

Bài hát: Nhã Nhạc cung đình Huế
Thể loại: Nhạc cung đình