Âm hưởng Việt Nam

Bài hát: Sounds of Vietnam
Một bản nhạc truyền thống rất đẹp của Việt Nam. Nhạc cụ: đàn tranh, đàn nguyệt (nhạc cụ truyền thống Việt Nam) và một số nhạc cụ khác.