Gió Đánh Đò Đưa

Bài hát: Gió Đánh Đò Đưa
Thể loại: Dân ca
Trình bày: Tạ Quang Thắng, Hồng Duyên