Cò Lả

Bài hát: Cò Lả
Thể loại: Dân ca
Trình bày: Yến Lê, Yanbi