Hào khí Việt Nam

Bài hát: Hào khí Việt Nam
Sáng tác: Vũ Quốc Thắng