Quê Tôi

Bài hát: Quê Tôi
Sáng tác: Hoàng Anh Minh 
Trình bày: Thùy Chi