Chiếc đèn ông sao

Bài hát: Chiếc Đèn Ông Sao
Sáng tác: Phạm Tuyên